Περιήγηση στο εργοστάσιο

Δοκιμή

01Εξοπλισμός δοκιμής σύλληψης

01Μηχανή έντασης υπνοδωματίου

01Εξοπλισμός δοκιμής απαγωγέα2

01
Εξοπλισμός γήρανσης

01
Δοκιμή σκληρότητας

01
Κάθετη μηχανή εφελκυσμού

01
Εξοπλισμός δοκιμής σύλληψης

01
Καθολική εφελκυστική μηχανή

01
Όργανο καύσης καλωδίων

Λεπτομέριες

01

01

01

01

01

01

01

01

01

Ολόκληρος

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01